Magas vérnyomás és az általa okozott nyomáslökések,

Az öregedési folyamat tanulmányozása. Éljünk tovább: Hogyan tudják a tudósok lassítani az öregedést? Az öregedés tüneteinek részleges csökkentése jelentősen javítja az idős emberek életminőségét Kozlov A.

Ezeknek a problémáknak azonban többségükben nem alapvetőek. Mindegyik tudományág saját fejlesztéseivel videók a magas vérnyomásról módszereivel hozza be az öregedő ember problémáinak megoldását, hozzájárulva annak folyamatos fejlesztéséhez.

magas vérnyomás és az általa okozott nyomáslökések

Az általános gerontológia keretein belül van egy speciális területe - a társadalmi gerontológia, amely megvizsgálja az ember öregedésének és öregségének jelenségét társadalmi helyzetének megváltozásával kapcsolatban, helyét a társadalom társadalmi struktúrájában, az utóbbival való interakció képességét és természetét. Itt alakulnak ki a legsúlyosabb helyzetek és problémák. A szerző a társadalmi gerontológia feladatainak keretében megkísérel néhány olyan, a nyugati tudományban ismert megközelítést megvizsgálni, amelyek fontosnak tűnnek a gerontológia sajátosságainak és fejlődésének, mint az öregség holisztikus tudományának jellemzése szempontjából [Monson P.

A gerontológiai kutatás tárgya az öregedés és az időskor folyamata alatt álló személy [Duplenko Yu. Öregség: társadalmi disszunitás vagy integritás?

Következésképpen azok a biológiai, pszichológiai és szociológiai elméletek, amelyek elsősorban az öregkor jelenségének különböző szempontjainak megfontolására irányulnak, érdekelnek a gerontológiában.

Jellemző, hogy a különféle tudományok képviselőinek az öregedés és az öregkor sok gyakori problémájára vonatkozó következtetései általában nem ellentmondásosak egymással. A különféle tudományos iskolákban a különféle tudáságakban gyakrabban mutatkoznak különbségek. Mindegyik ilyen iskola hipotézist épít fel, különféle módon bizonyítja koncepcióit, különféle magyarázatokat kínálva az öregedési folyamatokra és az idős emberek problémáira.

A gerontológus számára ezzel összefüggésben az öregedési folyamattal kapcsolatos különféle nézetek tanulmányozásakor alapvető fontosságú az álláspont tisztázása.

Az 1., 2. és 3. fokú hipertónia kezelése

Nyilvánvaló, hogy ebben a legfontosabb dolog az, hogy nem próbálunk nekik bármilyen értékelést adni nekik. Az elméletek és fogalmak pluralizmusát úgy kell tekinteni, hogy tükrözzük az öregség objektív valóságként való megismerésének folyamata komplexitását, és maguk a meglévő nézetek kiegészítik egymást, amelyet a tanulmány megszervezésekor a lehető legnagyobb mértékben figyelembe lehet venni.

Vizsgáljuk meg a modern idegen tudományok fejlődésének néhány területét és megközelítését, az ismeretek különböző területein kialakult öregedési folyamatok tanulmányozása érdekében. Az öregedés biológiai megközelítései A biológia az élő organizmusokat különböző szintű szakaszokban vizsgálja: a test, mint egy integrális rendszer, felépítve az alkotó szervekre és a sejtkomponensekre a molekuláris szerkezetig.

magas vérnyomás és az általa okozott nyomáslökések

A biológusok véleményével összhangban a legtöbb élő organizmus, akár növények, akár állatok, elveszti funkcionális képességét az életkorral.

Az idegen gerontológiában leggyakrabban négy, az öregedéssel kapcsolatos kritériumot idéznek elő, amelyeket a híres gerontológus, B. Strehler nyugaton javasolt. Az öregedés, szemben a betegséggel, egyetemes folyamat, kivétel nélkül a lakosság minden tagját érinti.

Az érrendszer megsértése

Az öregedés progresszív, folyamatos folyamat. Az öregedés minden élő szervezet tulajdonsága. Az öregedést degeneratív változások kísérik ellentétben a test fejlődésének vagy "felnövekedésének" során bekövetkező változásokkal. A biológia kutatói szerint tehát az öregedés és a halál alapvető, alapvető biológiai tulajdonságok, amelyek tükrözik az összes élő szervezet működését és fejlődését, beleértve az embert is. A biológusok megvizsgálják a magas vérnyomás és az általa okozott nyomáslökések, és megpróbálják megmérni az életkorhoz kapcsolódó változások jellegét és korlátát, hogy megértsék, mi okozta ezeket a változásokat, hogyan lehet azokat ellenőrizni, korrigálni, hogyan lehet enyhíteni az öregedési folyamat hatásait.

Ebben a tekintetben a biológiai tudomány számos elmélettel rendelkezik, amelyek közvetlenül érintik az emberi öregedés tárgyát. A külföldi tudományos világban a leggyakoribb kettő. Ez a "programozott öregedés" és a "nem programozott öregedés" elmélete.

A magas vérnyomás 6 fő oka - Nyomás

Az öregség pszichológiai megközelítései A mindennapi életben szokás, hogy sokkal nagyobb figyelmet szenteljen az öregedés pszichológiai aspektusainak, mint a biológiai szempontoknak. Furcsa módon, maga a pszichológia mint tudomány szinte teljes egészében nem foglalkozott az időskor problémáival.

magas vérnyomás és az általa okozott nyomáslökések

Ezeket a tanulmányokat az interdiszciplináris projektek részeként, történelmi, környezeti és biológiai megközelítések összefüggésében kezdték aktívan elvégezni, és a pszichológia minden hagyományos iránya bevezette sajátos árnyalatait és lehetőségeit ezekbe a tanulmányokba.

Nézzük meg néhányat közülük. Kísérleti pszichológia A kísérleti pszichológia megalapozta a modern tudományos pszichológiai ismereteket. A tizenkilencedik század második felében laboratóriumi tudományként született, amely elsősorban az emberi értelem működésével, az ember szellemi fejlődésével, a kognitív folyamatokban való részvételével kapcsolatos stb.

Mi az emberi nyomás?

Az érzékelés, a memória, a megismerés és az intellektuális folyamatok az új tudomány kulcsfontosságú témáivá váltak. Annak ellenére, hogy az első tudósok a pszichológia, mint tudomány területén elsősorban Németország képviselői voltak, a kísérleti pszichológia azonban az USA-ban és Angliában fejlettebb volt, mivel ezekben az országokban széles körben elismerték a kutatások eredményeit, és a gyakorlatban elkezdték használni őket.

Az első jelentős hozzájárulás a pszichés öregedés tanulmányozásához Sir Francis Galton Sir Francis GaltonCharles Darwin második unokatestvére munkája. Elsősorban az emberi szellemi tevékenység kérdésével és annak átalakulásával foglalkozott az időskorban. A szellemi képességek tesztelésének IQ a A tesztet az amerikai fiziológus, Terman Teggpap állította össze, aki képes volt alkalmazni a francia pszichológusok A.

Binet és T. Enri Binet, Henri módszertanát, amelyet egy személy komplex mentális tevékenységeinek elemzésére használtak a megismerés folyamatában. A pszichológusok által az IQ-teszt gyakorlati alkalmazásában elért sikerek lehetővé tették számukra, hogy szakemberek hírnevét szerezzék, akik képesek felmérni és mérni az emberek abszolút szellemi képességeit.

Még nem született következtetés az emberek pszichológiai tulajdonságainak társadalmi tényezőktől való függőségéről, a felnőttek, különösen az idősek életkori jellemzőivel kapcsolatos pszichológiai különbségeket még nem vizsgálták teljes körűen. Az idősek egyes pszichológiai funkcióinak csökkenését elsősorban a biológiai lebomlás folyamata magyarázza.

magas vérnyomás és az általa okozott nyomáslökések

A pszichológiában a pszichológiai öregedés, mint a pszichés degradáció folyamata fogalma fokozatosan kezd kialakulni. Megjelenik a pszichés fejlődés és az öregedés modellje, amelynek lényege az volt, hogy a test növekedésének ideje alatt gyorsan folytatódik a szellemi képességek felépítése, amelyet egy relatív stabilitási időszak követ, amelyet az intelligencia hosszú ideje csökken.

Az adott modell domináns szerepe a pszichológiai tudományban előre meghatározta az öregedéssel kapcsolatos kutatások népszerűtlenségét. A legjobb esetben az öregség tanulmányozása kiegészítené a személy kognitív funkcióinak általános tanulmányait.

Csak a közelmúltban, a kognitív pszichológia fejlődésével az idősebb emberek mentális funkcióinak kutatása vonzóbbá vált a pszichológusok számára, az elméleti és a gyakorlati pszichológia pedig szorosabban kapcsolódtak össze. A kísérleti pszichológia alapvető fogalmi rendelkezései alapján a társadalmi gerontológia különös figyelmet fordít az egyén állapotát befolyásoló külső társadalmi tényezők figyelembevételére az öregedési folyamatban, amelyek lelassíthatják és felgyorsíthatják ezt a folyamatot.

Fejlődési pszichológia Hagyományosan az angloamerikai pszichológia iskolája egy személy mentális aktivitását tanulmányozta mind fiatalon, mind idős korban, mintha egy ideális normához viszonyítva, a psziché működésének ideális modelljéhez hasonlított volna. Sőt, egy ember korai életkorát olyan időszaknak tekintik, amely nem érte el az ideális állapotot, az idősöket pedig a normától való eltérésként, ideálként vagy a deviancia megnyilvánulásaként, míg az európai kontinensen a filozófusok, később a pszichológusok sokkal inkább érdekeltek az emberi fejlődés problémáiban.

Jean-Jacques Rousseau javasolta az ember szellemi fejlődésének értékelését korának jellegzetességeitől függően, és különféle kritériumokat fogalmazott meg ezen értékelésekhez. Megvédte azt az elképzelést, hogy a gyermeket nem lehet fejletlen felnőttnek tekinteni, hanem intellektusának értékeléséhez kell megközelíteni magas vérnyomás és az általa okozott nyomáslökések erre a korra jellemző speciális mutatókra támaszkodva, valamint egy olyan idős emberre, aki visszatér a gyermekkorba magas vérnyomás és az általa okozott nyomáslökések, hogy élettapasztalát felmérné.

Az előfordulás okai

Az emberi fejlődés relativitáselméletének gondolatát, amely kvalitatív módon halad előre az egyik szakaszból a másikba, Jean Piaget svájci pszichológus Jean Piaget, munkáiban mutatják be, amelyekben az intelligencia gyermekkori fejlõdésének fõ szakaszait vizsgálta. Annak ellenére, hogy Piaget kutatásait a gyermekkori pszichológiára korlátozta, módszertanát és tudományos következtetéseit egészében később sok tudós használta fel egy ember kognitív képességeinek elemzése során az életének minden szakaszában, ideértve az öregséget is.

Például sok modern tudós, a Piaget hagyományait követve, védi azt az álláspontot, amely szerint a felnőttkor beleértve az idősöket is meghatározó tulajdonsága az, hogy képes az élet ellentmondásait tudatos tényként érzékelni. Az ember szellemi érettségét nemcsak az ellentmondások magas vérnyomás és az általa okozott nyomáslökések, mint az élet szükséges feltétele, hanem ezen ellentmondások hatékony felhasználása a mentális aktivitásban is meghatározza.

Az ellentmondások képezik a kreatív tevékenység, az új felfedezések alapját. Ez a dialektikus gondolkodás fejlesztése, amelyben nemcsak a racionális gondolkodás szerepel, hanem az intuíció, az előrelátás, az előrejelzés is, azaz a tudattalan kezdete nemcsak a pszichológia és különösen a gerontopsihologii tanulmányozásának tárgya, hanem a pszichológiai gyakorlat széles alapja is.

Az európai pszichológia a tudományos világban ismert arról, hogy hozzájárul a személyiségproblémák tanulmányozásához. Freud meggyőzően megmutatta, hogy tevékenységük során az emberek nem mindig használnak racionális módszereket, miközben nem mindig ismerik a cselekedeteiket és cselekedeteiket. Noha Freud és legközelebbi követői nem a szó szoros értelmében elméleti pszichológusok voltak, inkább klinikai pszichiáterek voltak, mindazonáltal az emberi viselkedés motivációjára vonatkozó ötleteik gazdagsága sok kutatót arra ösztönöz, hogy ezen a területen keressen új adatokat az emberi pszichológiáról.

Meg kell jegyezni, hogy bár maga Freud nem közvetlenül tanulmányozta az öregség problémáit, munkája azonban a halál félelmének személyes érzését mutatja, mint az öregség elkerülhetetlen végét.

  1. Magas vérnyomás kezelése növényi gyógyszerekkel
  2. Melyik hipertónia-egészségügyi csoport
  3. Veszélyes gyógyszerek magas vérnyomás ellen

Carl Jung K. Számára az élet közepe kritikus fordulópont volt, amikor az önfejlesztés új lehetőségei nyíltak meg az egyén előtt. Az embernek már nem kellett olyan sok külkapcsolatot létrehoznia, nem volt szüksége kényszerített szocializációra. A felnőttkorban az ember elsősorban az önismerés önmegvalósítás belső munkájába szívódik fel, amelyet Jung "individualizációnak" nevez.

Az élet második felében élő személy személyiségének új teljes értékű fejlődéséhez vezethet.

Jellemző tünetek

Jung nagy jelentőséget tulajdonított a szimbolikus és vallási tapasztalatoknak az egyén és az őt körülvevő világ közötti harmónia állapotának megteremtésében. Számos szakterülettel rendelkező enciklopédikus ismeretekkel meggyőzően bizonyította elmélete helyességét a különböző kultúrák, valamint a különböző társadalmak társadalmi és egyéni életének példáival. Egy másik híres, a tudományos világban Freud kortárs Alfred Adler Alfred Adler, — szintén tanulmányozta az emberi viselkedés motivációjának különféle aspektusait.

Nem magas vérnyomás szén-dioxid kezelés egyet a szexualitásnak a személyes viselkedés motivációjának fő tényezőjének Freud általi értelmezésével, és úgy vélte, hogy az ember életében a fő motiváló erő a saját alsóbbrendűségének érzése. Bármelyik személy bizonyos fokig megtapasztalja ezt az érzést.

magas vérnyomás és az általa okozott nyomáslökések

Az alsóbbrendűséget különösen egy ember érinti gyermekkorban, mert magas vérnyomás és az általa okozott nyomáslökések a császári élethelyzetek a felnőttek kizárólagos kiváltsága. Egyesek ezt az érzést élesebben, mint mások, különösen, ha testi fogyatékossággal élő személyekkel vagy azokkal állnak szemben, akiket gyermekkorában túl keményen kezelnek.

Adler úgy vélte, hogy egész életében az egyén bizonyos mértékig igyekszik kompenzálni ezt az alacsonyabbrendűség elsődleges érzését. Ez a vágy egyaránt pozitív irányba tehet és kifejezheti magát az egyén életében nagy sikerek elérésében, fizikai hiányosságainak leküzdésében, és negatív színben, a túlzott hatalom demonstrációja formájában más emberekkel fenntartott kapcsolatokban.

Maga Adler azt hitte, hogy az alacsonyabbrendűség érzésének leküzdése az emberek sorsában való aktív részvétel révén lehetséges, empátia, tulajdonlás, "társadalmi érdek" kialakulásának és fejlődésének révén. Adler gondolatai az emberi viselkedés motivációs oldaláról közvetlenül kapcsolódnak a társadalmi gerontológiához.

Az idős korban az alsóbbrendűség érzését különösen élesen tapasztalják meg, mivel az ember általában fizikai rossz közérzetet kezd átélni, elveszíti szokásos társadalmi helyzetét, korábbi fizikai vonzerejét és még sok más, amihez hozzászokott. Egy különösen fájdalmas idős embernek szüksége van a társadalmi kapcsolatok és az intim kapcsolatok lehetőségeinek korlátozására.

Olvassa el is